ŠkolaZdola Gymnázia Písek

Jsme zastupitelé spolku ŠkolaZdola, z.s. pro školu Gymnázium Písek. Uvědomujeme si, že žádný vzdělávací systém nemá naději na úspěch bez iniciativy studentů. Jako takoví systematicky jednáme s panem ředitelem, učiteli a studenty o možnostech zlepšení. Sami získáváme znalosti o moderním vzdělávání, např. na PREF. Konzultujeme své aktivity s odborníky, např. s Michalem Kaplánkem z TF JČU.

Co aktuálně děláme

Autoevaluace

Uvědomujeme si, že pro efektivní jednání musí naše třída táhnout za jeden provaz. Domluvit se ve 30 lidech je obtížné, a tak potřebujeme nalézt malou skupinku mluvčích třídy. Záleží nám, aby své zastoupení našli i ti, kteří nejsou výřeční, a tak zkusíme rozkrýt vazby mezi studenty krátkým dotazníkem, který 16.1. vytiskl pro třídu Kryštof Moroz.

Expedice DofE

ŠkolaZdola je členem DofE a jako takoví plánujeme pořádání expedic. Přípravu přislíbila podpořit skupina letních táborů Karštejn, Jan Turoň aktuálně vyjednává sponzoring akce.

Zapsaný spolek

ŠkolaZdola je řádně zapsaným spolkem ve spolkovém rejstříku, IČO 08860807. Jednatelem je Jan Turoň.
stanovy, zakladatelé.