Metodika Opportunity Driven Development

Ve své činnosti neustále zkoušíme nové neznámé cesty s nejistým úspěchem. Přesto se nám daří realizovat cíle a udržovat produktivního ducha a dobrou atmosféru. Pomáhá nám v tom přizpůsobená metodika Kanban, kterou jsme nazvali Oportunity Driven Development. Je to agilní metodika určena pro vývoj, kde není jisté, jaká cesta vede k cíli a je-li vůbec dosažitelný. Eliminuje paralýzu analýzou (situaci, kdy aktivity ustrnou na filosofování). Je-li cesta k cíli předem plánovatelná, je méně efektivní než jiné metodiky. Rozlišuje se mezi přáním a cílem:

Cíle jsou pouze krátkodobé. Cíl je činnost s termínem, jejíž splnění může jeho vykonavatel garantovat bez ohledu na vnější okolnosti. (Např. Budu měsíc trénovat dvoufázově 4x týdně.)

Přání není cíl. Je dlouhodobější a jeho splnění závisí na neznámých vnějších okolnostech. (Např. Stanu se krajským přeborníkem.) Pouze velmi zkušení lidé dokáží mít dlouhodobé cíle a garantovat jejich splnění, i když do jejich činnosti zasahují nepředvídané vnější okolnosti (ví, jak se zachovat, mají rezervy).

Cíle si každý aktualizuje ve svém sloupci na kanbanu - společné tabuli. Osvědčila se nám služba trello.com. Maximální počet položek ve sloupci je 5. Pokud je tam nějaký záznam tak dlouho, že blokuje ostatní, není to cíl, ale přání, a tedy se odstraní. Pokud je toto přání sdílené, umístí se do sdíleného souboru přání.

Jednou týdně se tým sejde a promítne přání do podoby Lean Canvasu, který pomáhá měnit přání na cíle. Každý týden probíhá schůzka, kde se provede analýza (aktualizace Lean Canvasu) a kanban (doplnění cílů členů týmu na základě Lean Canvasu). Pokud má někdo místo ve svém sloupci a nemůže aktuálně pracovat na zbývajících, může si přidat úkol dle Lean Canvasu, na následující schůzce to pak probere s ostatními.

Skupina má web, který slouží jako společný deník. Po splnění úkolu řešitel o tom napíše krátký odstavec na vhodné místo, kde explicitně zmíní svéjméno. Poté si řešitel zvýší u svého jména v kanbanu čítač realizovaných aktivit a úkol u svého jména odstraní.